• 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

VC 3600 / 430 / 510

High productivity machining center equipped with dual pallet

Multi Purpose Vertical Machining Center / Vertical Machining Center for Die & Mold Machining / Ultra-high-Speed, High-Precision Vertical Machining Center Equipped with Linear Motors

MachineX / Y / Z Travel Table Size Spindle Speed Tool Storage Motor * 
mm (inch)mm (inch)(r / min)(ea)kW (Hp)
VC 3600520 / 360 / 4652-650 x 375120002018.5
(20.5 / 14.2 / 18.3)(2-25.6 x 14.8)(24.8)**
VC 430560 / 430 / 5702-712 x 4771000030 { 40 }18.5/15 
(22.0 / 16.9 / 22.4)(2-28.0 x 18.8){ 12000 }(24.8/20.1)
VC 510762 / 516 / 5702-860 x 5701000030 { 40 }18.5/15
(30.0 / 20.3 / 22.4)(2-33.9 x 22.4){6000, 12000 } (24.8/20.1)
{ } : Option * 30min/Cont. ** S3 15%