• 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

VM 750 / 750L / 960 / 960L / 1260 (#50)

Large, High-Speed, High-Precision Machining Center

Multi Purpose Vertical Machining Center / Vertical Machining Center for Die & Mold Machining / Ultra-high-Speed, High-Precision Vertical Machining Center Equipped with Linear Motors

 MachineX / Y / Z Travel Table Size Spindle Speed Tool Storage Motor * 
mm (inch)mm (inch)(r / min)(ea)kW (Hp)
VM 7501500 / 750 / 8001600 x 800600030 { 40 }18.5/15 
(59.1 / 29.5 / 31.5)(63.0 x 31.5){ 8000, 12000 }(24.8/20.1)
VM 750L1800 / 750 / 8001900 x 800600030 { 40 }18.5/15
(70.9 / 29.5 / 31.5)(74.8 x 31.5){ 8000, 12000 } (24.8/20.1)
VM 9602000 / 960 / 8002400 x 950600030 { 40 }18.5/15 
(78.7 / 37.8 / 31.5)(94.5 x 37.4){ 8000, 12000 }(24.8/20.1)
VM 960L2400 / 960 / 8002600 x 950600030 { 40 }18.5/15 
(94.5 / 37.8 / 31.5)(102.4 x 37.4){ 8000, 12000 }(24.8/20.1)
VM 12602500 / 1260 / 9002800 x 126060004022/18.5 
(98.4 / 49.6 / 35.4)(110.2 x 49.6){ 8000, 12000 }(29.5/24.8)
{ } : Option * 30min/Cont. ** 15min/Cont.

Your Video Preview Products