• 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

Mynx 5400Ⅱ / 6500Ⅱ / 7500Ⅱ / 9500

Heavy Duty Vertical Machining Center

Tapping Center / Global Standard Vertical Machining Center / Heavy Duty Vertical Machining Center / Twin Table Vertical Machining Center / 2 spindle Vertical Machining Center / 5 Axis Vertical Machining Center

MachineX / Y / Z Travel Table Size Spindle Speed Tool StorageMotor * 
mm (inch)mm (inch)(r / min) (ea)kW (Hp)
Mynx 5400 Ⅱ1020 / 550 / 5301200 x 5408000 { 12000 }30 { 40 }15/11
(40.2 / 21.7 / 20.9)(47.2 x 21.3)(20.1/14.8)
Mynx 5400/50 Ⅱ1020 / 550 / 5301200 x 5406000 { 8000 }2415/15/11** 
(40.2 / 21.7 / 20.9)(47.2 x 21.3)(20.1 / 20.1 / 14.8)
Mynx 6500 Ⅱ1270 / 670 / 6251400 x 6708000 { 12000 }30 { 40 }15/11
(50.0 / 26.4 / 24.6)(55.1 x 26.4)(20.1/14.8)
Mynx 6500/50 Ⅱ1270 / 670 / 6251400 x 6706000 { 8000 }24 { 30 }15/15/11** 
(50.0 / 26.4 / 24.6)(55.1 x 26.4)(20.1 / 20.1 / 14.8)
Mynx 7500 Ⅱ1525 / 770 / 6251600 x 7501200030 { 40 }26/22 
(60.0 / 30.3 / 24.6)(63.0 x 29.5)(34.9/29.5)
Mynx 7500/50 Ⅱ1525 / 770/ 6251600 x 7506000 { 8000 }24 { 40 }18.5/15 
(60.0 / 30.3 / 24.6)(63.0 x 29.5)(24.8/20.1)
Mynx 95002500 / 950 / 8002500 x 9506000 { 10000 }30 { 40 }30/18.5**** 
(98.4 / 37.4 / 31.5)(98.4 x 37.4)(40.2/24.8)
{ } : Option * 30min/Cont. ** 15min/30min/Cont. *** 15min/Cont. **** S3 25%/Cont.